Audition 2 thuc s hu ca Hanbitsolf (Korean) và n nay ã c phân phi ti các nc: Korean, Vietnam, Russian, Japanese, China, Taiwan, Malaysia (cha rõ vì Playpark cha phát hành Audition2 Malaysia).
Nhn khi thanh thi gian v úng mien v trí.Mùa xuân nm 2009, Yedang ã công b trang xem trc v game mien ti Hàn.Vào cui nm 2008, phiên bn k tip ã c xác game nhn ang trong quá game trình phát trin, mien Audition.Dùng các phím mi tên iu khin nhân vt nhy theo nhc.Chi luôn game công chúa nhy Audition không th b qua vì ây là mt mien trò chi audition online rt áng yêu.Audition Online là game min phí gi chi và thu li nhun thông qua buôn bán o, nh trang phc cho nhân vt ca ngi game chi.Vào ngày 12/6/2008, audition Season 2 c chính thc ra mt ti phiên bn Hàn.Ang ti game, vui lòng.Audition cng c toàn cu hóa ti mt thi im trong ó phn ln là ngi M và ngi Vit.Bn có th chn các bài hát khác nhau thng thc âm nhc ngay khi chi game. Hay cô gng ê tr thanh ngi chi hay nhât cua trò mien chi audition online mien trên mng.
Vi cách chi quen thuc, nhim v ca mien ngi chi là s dng bàn phím nhy theo nhng giai iu trong các design bài nhc theo các k hiu xut hin trên màn empires hình trò chi.
Cp nht Audition toàn cu ã b dng li vì lí do hacker xâm nhp và làm cho máy ch khó hot.
Audition Season 2 em li mt giao din ha và âm thanh mi, nhiu vt phm và ch cng nh các h tr khác c b sung.
Khi chi trò chi audition online trên mng, bn phi thc patch hin các bc nhy chính xác theo iu nhc ghi.
Lulu kình ng, xp thú, siêu xe Hamburger, trn chin chim cánh.
game World In Audition 3 (WIA) ã c Indonesia, Taiwan, China mua bn quyn phát hành ti.Mt s hình nh khi chi game audition offline 3D min phí : Hình nh mc nh trong game audition offline 3d min phí.Cu bé Ninja, lâu ài bí n, trn tìm.Cách chi game audition online free: Trên máy tính bn hãy s dng các phím mi tên thc hin các bc i tng ng hin th trên màn hình trong game audition online min phí và kt thúc mi nhp bng phím Space khi thanh thi gian.Có rt nhiu season các nc: Audition Vietnam (Season 3 Audition China (Season.5.1 Audition Alaplaya (Season 4 AuditionSEA (Season 4 Audition Redbana (Season.Ngoài ra, Audition Private là th rt ph bin trong làng game lu, ây là nhng server Audition Private ni ting n nay vn hot ng: 17au, 513au, 520au, 98au.Hãy la chn nhng ca khúc có nhp phù hp vi phn x tay ca bn có mt tri nghim game cong chua nhay audition thú v nht các bn nhé!Hin ti trò chi có trên 300 triu ngi chi trên khp th gii.Thao tác tay tht nhanh và chính xác có th ghi c s im tht cao trong mi màn chi.Có 3 mc ánh giá k nng ca bn và tính im là perfect, good, bad.Chú mèo tìm bóng, th vn hi Bc Kinh t Bom IT 3, game Online hay nht nhiu ngi chi: Game ngu nhiên.Ti Hàn Quc, phiên bn dành cho h máy PSP (c gi là Audition Portable) và in thoi di ng ã c phát hành ngày 1/6/2007 và 4/6/2007.