Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Salafy yang telah menuduh kitab Ibnu Taimiyyah dengan tuduhan palsu sekaligus menuduh Ibnu Taimiyyah sebagai gembong kaum munafik (lihat kembali ).
Bahkan, bagi yang telah membacanya pada suatu kesempatan, ahlussunnah menjadi ketagihan untuk membacanya di waktu yang lain.
kitab Beraqidah Ahlu Sunnah, mengikuti jalan Salafush Shalih.Ceramah yang berjudul Itsbat anna Aisyah Kholidatun fi An-Nar (Sebuah Kepastian bahwasanya Aisyah Seorang Wanita yang Kekal di Neraka) oleh Yasir Al-Habib (ulama Syiah bisa Anda saksikan di video berikut: Pengakuan Syiah bahwa mereka mencintai ahlul bait, kelompok yang berpihak kepada ahlul bait adalah klaim.Hal yang menunjukkan hal itu adalah diterimanya karya-karya tulis beliau (di ebook tengah umat sampai-sampai anda tidak akan mendapati masjid kaum muslimin kecuali dibacakan ulama padanya kitab Riyaadus Sholihin.Tidaklah beliau menafsir suatu ayat atau mensyarah suatu hadits melainkan kita akan takjub dengan berlimpah faidah yang beliau singkap dan dipetik dalam nash-nash tersebut.Al-Hafidz adz-Dzahaby menyatakan: Saif ulama bin ebook Umar atTamimi al-Asady ia memiliki karangan-karangan yang bermacam-macam, ia matruk ebook (ditinggalkan) secara kesepakatan. Dan ayat-ayat tentang rome hal ini (masih) banyak.
Yaitu kita mengetahui bahwa penguasa tersebut telah menyelisih al-haq dalam keadaan mengetahuinya, dan menghendaki (menginginkan) penentangan, dalam keadaan dia tidak mentakwil.
Kemudian setelah itu anda harus mendiskusikannnya dengan metode rome yang baik dan terpuji.
Kesalahan Menerjemahkan: Blog penentang Ahlussunnah tersebut menerjemahkan tanya jawab itu sebagai berikut: Garisan kuning: Soalan penanya : Sbgmana kita menjadikan al-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani kedua-duanya bukan dari speed Ahli Sunnah Wal Jamaah?
Bahkan ditaqyidkanhingga bila dikatakan dia (seseorang itu) Ahli Sunnah Wal Jamaah (mungkin) practice dari sudut feqhiyyah contohnya.
Terdapat rekaman tanya jawab dengan Syaikh al-Utsaimin yang menunjukkan bahwa beliau tidak menasehatkan para pemuda untuk mendengarkan ceramah-ceramah Salman al-Audah dan Safar al-Hawaly yang penuh dengan agitasi dan provokasi menentang para penguasa muslim.
Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin sangat menghormati Imam anNawawi dan Ibnu Hajar al-Asqolaany.Hal ini, wallaahu alam sebelum Safar al-Hawaly terkena fitnah pemikiran Khawarij.Kami nukilkan kesimpulan mereka terhadap tanya jawab tersebut: Wahhabi ini yg bernama Muhammad Soleh Uthaimien menyatakan bahawa imam ibnu hajar AL-asqolany ( pengarang fathul bari syarah sohih bukhary) DAN juga imam nawawi ( pengarang syarah sohih muslim) kata wahhabi : nawawi DAN ibnu hajar adalah.Hendaknya kalian menasehati mereka.Akan tetapi, meskipun pelakunya dimaafkan, hal itu tidak mengeluarkan perbuatannya dari kesesatan.Ucapannya adalah kekufuran, perbuatannya adalah kekufuran akan tetapi orang project yang mengucapkan atau orang yang melakukannya tidaklah kafir, karena ia verbace dipaksa.Al-Quran oleh Ustadz Abdullah Hadrami, ilmu Musthalah Hadits oleh Ustadz Badrusalam, kitab Nukhbatul Fikr (Mustholah Hadits) oleh Abdullah Taslim,.Penjelasan al-Hafidz Ibnu Hajar tersebut ditaliq oleh Syaikh Bin Baz sebagai berikut.Pertanyaan: Wahai Syaikh, mereka tidaklah mengkafirkan pelaku dosa besar kecuali penguasa.tafsir Ibnu Katsir, 6:410 ikrimah rahimahullah (salah satu ahli tafsir murid Ibnu Abbas) mengatakan, Siapa yang ingin mengetahui ahlul bait beliau, sesungguhnya ayat ini turun tentang para istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam.